13 / 14
Cmentarz przyklasztorny
+

© Fmbar22/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl