6 / 14
Kaplica wieczystej adoracji w Sanktuarium w Łagiewnikach, monstrancja w kształcie płomienia
+

© fot. EAST NEWS