12 / 20
Św. Alfons Maria Liguori – 1 sierpnia
+

© Wikipedia | Domena publiczna