13 / 20
Św. Jan Maria Vianney – 4 sierpnia
+

© Wikipedia | Domena publiczna