3 / 20
Pierwsi męczennicy rzymscy – 30 czerwca
+

© Wikipedia | Domena publiczna