12 / 17
Góra Krzyży koło Szawli To niepowtarzalne w skali światowej wzgórze jest drugim po Ostrej Bramie tak znanym i charakterystycznym miejscem pielgrzymkowym Litwy. Lit. Kryžių kalnas znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów od miasta Šiauliai (pol. Szawle) w regionie Żmudż, w północnej części Litwy (dojazd autostradami z Wilna i Kowna oraz pociągiem lub autobusem z tych miast, a następnie taksówką lub busem do samej Góry). Na niewielkim wzniesieniu pośród łąk od czasów powstania listopadowego zgromadzono kilka milionów (!) różnej wielkości krzyży (od kilkunastu centymetrów do kilku metrów). W latach 60. XX wieku władze ZSRR zamierzały zlikwidować to miejsce, ale miejscowa ludność wystąpiła czynnie w jego obronie. Krzyże przetrwały więc do uzyskania niepodległości przez Litwę. Górę odwiedził w 1993 roku Jan Paweł II, gdzie celebrował mszę. W latach 90. w pobliżu powstał klasztor franciszkanów, parking oraz stoiska z pamiątkami. Las krzyży – dzięki odpowiedniemu oświetleniu – robi ogromne wrażenie wieczorem i nocą.
+

© Diego Delso/Wikipedia | CC BY-SA 3.0