13 / 17
Bazylika w Szydłowie. Żmudzkie Lourdes Šiluva (pol. Szydłów) to niewielkie miasteczko położone na północ od Kowna, przy krajowej drodze nr 148. Jest to jedno z najbardziej znanych litewskich sanktuariów maryjnych. W pierwszej dekadzie XVII wieku, gdy okolica była zdominowana przez wpływy kalwińskie, miały tam miejsce objawienia Matki Bożej, która ukazała się grupie pastuszków. Obok kamienia, przy którym ukazała się Bogurodzica, znaleziono zakopaną skrzynię z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem i szatami kapłańskimi, które najprawdopodobniej pochodziły ze zburzonego przed laty kościoła katolickiego. W XVIII wieku rozwinął się ruch pielgrzymkowy, wybudowano więc murowaną bazylikę Narodzenia NMP (lit. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika ) i koronowano odnaleziony obraz. W 1976 roku Paweł VI nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej. W latach 20. XX wieku postawiono obok kolejną, oryginalną świątynię według projektu Antoniego Wiwulskiego (m.in. twórcy Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie). Ma ona formę białej, dekorowanej i czworobocznej wieży o wysokości 40 m. W ołtarzu głównym nowej kaplicy znajduje się cudowna figurka Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Główny odpust w sanktuarium ma miejsce 8 września, w uroczystość Narodzenia NMP (Matki Bożej Siewnej).
+

© Zairon/Wikipedia | CC BY-SA 4.0