3 / 17
Kościół świętej Teresy w Wilnie Lit. Šv. Teresės bažnyčia – kościół jest uznawany za część kompleksu Ostrej Bramy. Znajdziemy go zaraz za kaplicą, idąc w stronę Starego Miasta. Ufundował go w XVII wieku Stefan Pac, który osiedlił w nim karmelitów bosych.
+

© Guillaume Speurt/Wikipedia | CC BY-SA 2.0