6 / 17
Cerkiew i monaster świętego Ducha w Wilnie Udało mu się wkomponować wschodni ikonostas w formę zachodniego, wysokiego ołtarza rokokowego. Charakterystyczna jest kolorystyka wnętrza cerkwi, utrzymana w niecodziennych, zielonych barwach. W cerkwi znajdują się relikwie trzech świętych męczenników wileńskich: Jana, Eustachego i Antoniusza, próbujących ewangelizować okolice Wilna jeszcze przed oficjalnym przyjęciem chrześcijaństwa przez Litwinów. Obecnie cerkiew należy do prawosławnej diecezji wileńsko-litewskiej, znajdującej się w jurysdykcji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.
+

© Lestat/Wikipedia | CC BY-SA 3.0