7 / 17
Kościół św. Anny w Wilnie Lit. Šv. Onos bažnyčia – to jedna z najbardziej niesamowitych świątyń Wilna. Zbudowano ją w stylu późnego gotyku gdańskiego. Twórca, niderlandzki mistrz Michał Enkinger, zastosował w budowie 33 kształty cegieł. Król Zygmunt August zamierzał w kościele pochować swoją przedwcześnie zmarłą drugą żonę i wielką miłość – Barbarę Radziwiłłównę. Innym władcą, który zachwycił się świątynią, był Napoleon, który zatrzymał się w Wilnie podczas wyprawy na Moskwę.
+

© Jakas/Wikipedia | CC BY-SA 4.0