8 / 17
Kościół św. Anny w Wilnie Cesarz Francuzów marzył ponoć, aby kościół w całości przenieść… do Paryża. W czasach ZSRR świątynia była jednym z niewielu kościołów katolickich czynnych nieprzerwanie. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Anny Samotrzeciej, są też dobrze zachowane, XVII-wieczne obrazy Matki Bożej z Dzieciątkiem i św. Jana Nepomucena. Tuż obok świątyni stoi pomnik Adama Mickiewicza.
+

© Albertus teolog/Wikipedia | CC BY-SA 4.0