3 / 5
Morze Galilejskie. Ma wiele nazw: Jezioro Tyberiadzkie, Genezaret lub Jezioro Galilejskie. Jest to największe jezioro słodkowodne w Izraelu.
+

© Public Domain