4 / 5
„Chrystus nad Morzem Galilejskim”, obraz włoskiego malarza Jacopa Tintoretta.
+

© Public Domain