6 / 15
Drzwi do cerkwi są otwarte całą dobę.
+

© Kamil Szumotalski/ALETEIA