1 / 8
Drogowskaz do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej.
+

© ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER