2 / 8
Leśna droga krzyżowa.
+

© ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER