5 / 8
Cmentarz Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.
+

© ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER