8 / 8
Nowy kościół.
+

© Zdjęcie z archiwum sióstr loretanek