1 / 5
Niektórzy historycy sztuki są skłonni uznać, że rzeźba Maryi z uśmiechniętym Dzieciątkiem Jezus wyszła spod dłuta Leonarda da Vinci.
+

© Victoria & Albert Museum, London