2 / 5
Rzeźba wchodzi w skład kolekcji Muzeum Victorii i Alberta od 1858 roku. Jej autorstwo było przypisywane A. Rossellino, ale badacze sztuki przedstawili dowody, z których wynika, że mógł ją wykonać właśnie da Vinci.
+

© Victoria & Albert Museum, London