3 / 5
Uznaje się, że Leonardo da Vinci mógł wykonać rzeźbę około 1472 roku, kiedy miał 19 lub 20 lat.
+

© Victoria & Albert Museum, London