5 / 12
Pan nie ma obowiązku wynagradzania sług. Kto jednak nie spełnia dobrze swych zadań, nie osiąga wolności.
+

© Herrad of Landsberg | Public Domain