1/6

Pieta van Gogha

Interpretacje dzieł Delacroix i Rembrandta to jedyne obrazy wprost podejmujące tematykę religijną, jakie wyszły spod pędzla van Gogha. W tej kopii Piety Delacroix van Gogh nadał własny styl (a także najpewniej swoją twarz postaci Jezusa).
2/6

Wskrzeszenie Łazarza

Dzieła Rembrandta były inspiracją dla van Gogha, który dodał scenie wskrzeszenia Łazarza większego dramatyzmu (i ponownie jedną z postaci namalował ze swoją twarzą).
3/6

Anioł

Choć to kopia Rembrandta, van Gogh nadał jej swą unikalną wizję, jak mógł wyglądać anioł.
4/6

Dobry Samarytanin

Van Gogh miał wiedzę biblijną, ale odwoływał się do obrazów Delacroix, by czerpać inspirację, jak przedstawić dobrego Samarytanina.
5/6

Plaża, do której przybyła Maria Magdalena

Van Gogh przybył do miejsca, do którego – według legendy – miała dotrzeć Maria Magdalena, ale na obrazie nie ma żadnego śladu świętej.
6/6

Ostatnia Wieczerza?

Dopiero niedawno dostrzeżono na tym obrazie przedstawiającym ulicę w Arles, że mogła to być wariacja van Gogha na temat Ostatniej Wieczerzy.