1 / 6
Pieta van Gogha
Interpretacje dzieł Delacroix i Rembrandta to jedyne obrazy wprost podejmujące tematykę religijną, jakie wyszły spod pędzla van Gogha. W tej kopii Piety Delacroix van Gogh nadał własny styl (a także najpewniej swoją twarz postaci Jezusa).
+

© Public Domain