2 / 6
Wskrzeszenie Łazarza
Dzieła Rembrandta były inspiracją dla van Gogha, który dodał scenie wskrzeszenia Łazarza większego dramatyzmu (i ponownie jedną z postaci namalował ze swoją twarzą).
+

© Public Domain