3 / 6
Anioł
Choć to kopia Rembrandta, van Gogh nadał jej swą unikalną wizję, jak mógł wyglądać anioł.
+

© Public Domain