4 / 6
Dobry Samarytanin
Van Gogh miał wiedzę biblijną, ale odwoływał się do obrazów Delacroix, by czerpać inspirację, jak przedstawić dobrego Samarytanina.
+

© Public Domain