5 / 6
Plaża, do której przybyła Maria Magdalena
Van Gogh przybył do miejsca, do którego – według legendy – miała dotrzeć Maria Magdalena, ale na obrazie nie ma żadnego śladu świętej.
+

© Public Domain