1/14
Jan Paweł II z siostrą Łucją
2/14
3/14
Hiacynta, Łucja i Franciszek
4/14
Hiacynta na ramionach ojca, chwilę po kolejnym spotkaniu z Maryją
5/14
Franciszek, Łucja i Hiacynta
6/14
Hiacynta
7/14
Hiacynta, Łucja i Franciszek
8/14
Hiacynta, Łucja i Franciszek
9/14
Jan Paweł II z siostrą Łucją w Fatimie, 1991.
10/14
Jan Paweł II z siostrą Łucją w Fatimie, 2000.
11/14
Hiacynta, Łucja i Franciszek
12/14
Hiacynta
13/14
Franciszek, Łucja i Hiacynta
14/14