4 / 8
W centrum koralika znajduje się scena z oddaniem pokłonu przez Trzech Króli oraz adoracja Dzieciątka Jezus

© Public domain