5 / 8
Po prawej – ofiarowanie Jezusa w świątyni w Jerozolimie

© Public Domain