6 / 8
Teksty z Biblii w języku łacińskim
Dookoła koralika, w jego górnej połowie, wyryto napis: „…wraz z dłońmi wznieśmy i serca/do Boga w niebiosach” (Lm 3, 41), zaś w dolnej: „przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do mojej” (Lm 1,12).
+

© Public Domain