7 / 8
Koralik różańca przedstawia także scenę ukrzyżowania Jezusa Chrystusa

© Public Domain