2 / 6
Zamiatanie problemów pod dywan
Duża liczba par zamiast pracować razem nad rozwiązaniem problemu, woli stosować metodę „jakoś to będzie”. Unikanie ważnych spraw może wywoływać u podstaw niechęć i niepotrzebny stres w małżeństwie. A to, że o czymś nie rozmawiamy, nie oznacza, że tego nie ma. Co więcej, prędzej czy później wszystko, co tak gromadzimy i czego się często boimy, eksploduje spod tego „dywanu” ze spotęgowaną siłą rażenia.
+

© Shutterstock