2 / 7
Szczęśliwe małżeństwa od razu się przepraszają i nie chowają urazy. „Pewien przyjaciel przyznał się, że w jego małżeństwie zawsze robili między sobą wyścigi, kto kogo pierwszy przeprosi. Nawet jeśli to ta druga strona zawiniła. Tą metodą natychmiast rozładowywał atmosferę”.
+

© Falcona I Shutterstock