4 / 7
Każdy współmałżonek sam stara się wyleczyć swoje rany i problemy z przeszłości... Każdy sam powinien wyleczyć swoje rany z przeszłości i problemy emocjonalne. Uporać się ze wszystkim, co może zagrażać zdrowiu całej rodziny. Oczywiście, współmałżonek powinien wspierać drugą stronę w trudnym czasie rekonwalescencji. Podobnie rzecz się ma z różnymi dolegliwościami fizycznymi – nie czekajcie nigdy, aż sprawy się pogorszą, działajcie od razu.
+

© Almos Bechtold I Unsplash