10 / 10
Elżbieta Anna Seton
Była pierwszą Amerykanką wyniesioną na ołtarze. Urodziła się w Nowym Jorku w 1774 roku, czyli wtedy, kiedy rozpoczynała się rewolucja. Gdy miała 19 lat, poślubiła lekarza. Małżonkowie wychowywali swoje dzieci, ale postanowili też przyjąć pod swój dach grupę sierot. Po śmierci męża Elżbieta założyła katolicką szkołę dla niepełnosprawnych dzieci. Kochała je wszystkie, nawet jeśli nie były z nią spokrewnione. Starała się naśladować macierzyństwo Maryi każdego dnia. W końcu założyła też katolicki zakon – Siostry Miłosierdzia im. św. Józefa, który do dziś służy dzieciom. Elżbieta pokazywała, że nawet najprostsze akty macierzyńskiej miłości mogą zmieniać świat. Jej matczyna porada: Bądź otwarta na tych, którzy potrzebują macierzyńskiej troski. Nie spodziewasz się nawet, kiedy możesz ich spotkać.
+

© Nheyob | CC BY SA 3.0