5 / 10
Perpetua
Przyjęła chrzest w roku 202. W tym czasie w Rzymskim Imperium przyłączenie się do Kościoła nie było raczej drogą do ziemskiego sukcesu. Bardzo szybko została aresztowana i skazana na śmierć. Perpetua była mamą od niedawna. Chrześcijanie przynosili jej synka do więziennej celi, by mogła go nakarmić, mimo że sama nie dostawała jedzenia. Do ostatniej chwili starała się wypełniać powołanie do macierzyństwa. Przygotowywała się do ponownego spotkania z synkiem w wieczności. Perpetua jest dobrą patronką dla wszystkich mam, które żyją odseparowane od swych dzieci. Jej matczyna porada: Czasami najlepszym macierzyństwem jest dawanie dobrego przykładu.
+

© Public Domain