8 / 10
Brygida
Brygida żyła u boku swojego męża Ulfa aż 28 lat. Mieli ośmioro dzieci. Jedno z nich – Katarzyna Szwedzka – też jest świętą. Otwartość Brygidy na kolejne dzieci i jej wysiłek, by je odpowiednio edukować, są świetnymi przykładami hojności jej ducha. Życie Brygidy jest też świadectwem tolerancji i współczucia dla różnych ludzi, których spotykała, pielgrzymując po całym świecie. W jej życiu nie wydarzyło się nic cudownego ani spektakularnego, ale jej starania, by dzieci wzrastały, kochając Boga i troszcząc się o pokój, są na swój sposób heroiczne. Nie bez przyczyny jest dziś patronką i matką całej Europy. Jej matczyna porada: Ucz dzieci miłości do życia na przykładzie swojego szczęścia i radości.
+