7 / 12
Chrzścielnica w kościele św. Oswalda
Przy chrzcielnicy w kościele św. Oswalda, przy której w 1927 r. został ochrzczony Joseph Ratzinger, nadal odbywają się chrzty
+

© JOERG KOCH / DDP / ddp images/AFP