5 / 7
Scena z przedstawienia teatralnego
+

© fot. Małgorzata Bilska