2 / 9
Św. Józef
Mąż Maryi, przybrany ojciec Jezusa, musiał być człowiekiem niezbyt majętnym, bo małżonkowie ofiarowując Jezusa w świątyni jerozolimskiej, skorzystali z prawa do złożenia skromnej ofiary – pary synogarlic lub gołębi. Choć Święta Rodzina zapewne żyła skromnie, to jednak nigdzie w Ewangeliach nie jest powiedziane, że głodowała czy nie miała dachu nad głową. A to dzięki Józefowi, który był „człowiekiem sprawiedliwym”, pracował jako cieśla (zapewne przekazał swój fach Jezusowi) i nawet w najtrudniejszych sytuacjach, takich jak poród w Betlejem, potrafił coś zorganizować.
+

© Fred de Noyelle | GoDong