3 / 9
Św. Juda Tadeusz
Patron od spraw trudnych i beznadziejnych – a takie przecież często bywają trudności finansowe. Juda z przydomkiem „Tadeusz” (co znaczy „odważny”) był jednym z 12 apostołów i prawdopodobnie kuzynem Jezusa. Napisał jeden z listów Nowego Testamentu. Niewiele wiemy o jego życiu ani o tym, dlaczego uznano go za orędownika w trudnościach. Wiadomo jednak, że wiele osób, które modlą się za jego pośrednictwem, zostaje wysłuchanych. Miejscem szczególnej modlitwy do św. Judy Tadeusza jest np. boczny ołtarz w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie.
+

© Wolfgang Moroder/Wikipedia