5 / 9
Święty Homobonus Tucengi
Mieszkał w XII wieku we włoskiej Cremonie. Handlował suknem i odnosił w tym spore sukcesy. Uważał jednak, że to, co zarabia, należy się nie tylko jemu i jego rodzinie, ale również innym ludziom. Przeznaczał dochody na pomoc ubogim, leczenie chorych oraz katechizację i kształcenie młodzieży. Był człowiekiem modlitwy. Św. Homobonus jest w Polsce mało znany, ale np. na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych jest postacią symboliczną w świecie finansów.
+

© Wikipedia | Domena publiczna