7 / 9
Św. Jan z Mathy
Żył na przełomie XII i XIII we Francji. Podczas pierwszej mszy świętej, którą odprawiał, ukazał mu się Pan Jezus, który trzymał ręce na głowach dwóch niewolników, spiętych ze sobą żelazną obręczą. Zrozumiał, że jego zadaniem jest ratowanie niewolników, których Arabowie porywali na wybrzeżach Europy i wywozili do Afryki. On sam i założony przez niego zakon trynitarzy zbierali w całej Europie pieniądze na wykup niewolników i sprowadzali ich do domów. W sumie przez wieki trynitarze uwolnili kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym około tysiąca Polaków, wykupionych z rąk tureckich w XVII i XVIII wieku. Św. Jan to dobry patron dla wielu współczesnych rodaków, którzy czują się jak niewolnicy wieloletnich, wysoko oprocentowanych kredytów.
+

© Public Domain