1 / 15
Koronacja Maryi przez Trójcę Świętą na Królową nieba i ziemi. Diego Velazquez, malując ten obraz pomiędzy 1635 a 1636 r., pokusił się o przedstawienie Boga Ojca w nieteologiczny sposób, a więc w postaci ludzkiej – jest to zatem przekaz artystyczny, a nie religijny. Maryja ma tu skromny i pełen czci wyraz twarzy. Trójkątna kompozycja postaci wraz z dłonią Maryi kieruje spojrzenie ku Jej sercu, które – jak możemy się domyślać – najbardziej na świecie kochało Jezusa. Kontemplowanie tego obrazu może być dla nas inspiracją do formowania priorytetów dla naszych serc. [Prado, Madryt]
+

© Wikipedia | Domena publiczna