3 / 15
Peter Paul Rubens na tym obrazie połączył dwa wydarzenia: wniebowzięcie Maryi i Jej ukoronowanie. W dolnej części obrazu widzimy Marię Magdalenę oraz kilka innych osób podtrzymujących Maryję podczas Jej „zaśnięcia”, jak ujmuje Jej śmierć Kościół prawosławny. Niektórzy z obecnych jednak widzą już sprawy boskie – wzięcie Maryi do nieba i Jej koronację. 1609 r. [Ermitaż, Sankt Petersburg]
+

© Wikipedia | Domena publiczna