4 / 15
Rubens raz jeszcze. 1624-1626 r. [Królewskie Muzea Sztuk Pięknych, Bruksela]
+

© Wikipedia | Domena publiczna