2 / 2
Twierdzę Osowiec. Wybudowana w latach 1882-1892, kiedyś była częścią linii obrony imperium rosyjskiego od strony granic zachodnich. Podczas I wojny światowej zajmowały ją na przemian wojska sowieckie i niemieckie. Aktualnie, od 1953 r., Osowiec jest jednostką wojskową. W Twierdzy mieści się muzeum, a podziemia zabudowań wojskowych stały się jednym z największych w Polsce schronieniem na zimę dla nietoperzy.
+

© Henryk Borawski/Wikipedia | CC BY 3.0