9 / 11
Korona Jezusa przed renowacją
+

© Aleksandra Tatara, Michał Osek OP