5 / 9
Wieś Derżów dzisiaj
+

© fot. Wiesław Kraszewski